loading

Kategori: Projeler

İklim Degişikligi Yaşamı Tehdit Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirme raporuna göre ülkemizde 2017 yılı içerisinde toplam 598 meteorolojik karakterli doğal afet rapor edildi. Uzun yıllar dağılımına bakıldığında 2017 yılı içerisinde meydana gelen afet sayısı en yüksek üçüncü değer oldu. Bunda tüm dünyada olduğu gibi değişen iklim koşullarının da etkisi bulunuyor. Ayrıca mevsim sıcaklık değerlerine bakıldığında 2016-2017 kış mevsimi hariç 2017 yılında diğer mevsimlerin ortalama sıcaklıkları 1981-2010 normallerinin üzerinde gerçekleşti. Özellikle yaz mevsimi 1.1°C sıcaklık farkı ile pozitif sapmanın gerçekleştiği en yüksek mevsim oldu.

Yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her yerinde alışıla gelen mevsimler altüst oldu.

Bilim insanlarının %97’si geçtiğimiz yüzyılda iklimin ısındığını ve bu ısınmanın insan kaynaklı olduğunu kabul ediyor. Öyle ki NASA tarafından yapılan küresel sıcaklık ölçümlerine göre, modern ölçümlerin yapılabildiği 1880’den bu yana 2017 yılı, 2016’dan sonra yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak yıl olarak gerçekleşti. Geç olmadan harekete geçmeli, gezegenimizi birlikte korumalıyız. (https://act.greenpeace.org/)

Gaziantep Biyolojik Çeşitlilik Fizibilitesi

Gaziantep’in Biyolojik Çeşitlilik Fizibilitesi Projesi 12/09/2011 tarihinde başlamıştır. Projenin ilimizde yetişen ve yayılış gösteren bitki ve hayvan türlerini içeren biyolojik çeşitliliğin, nadir ve endemik bitkilerin belirlenmesi ve bu türlerin bölge halkına tanıtılması için Biyolojik Çeşitlilik’in belirlenmesine yönelik fizibilite yapılması amaçlanmaktadır.

Projenin özel hedefiyle; Gaziantep’in biyolojik çeşitliliğini oluşturan canlıların (Flora-Fauna) kayıt altına alınması sağlanacak, nesli tehlike altında olan canlıların korunmasına ve yöre halkına biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve ekonomik değeri olan türlerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlanacak, Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği konusunda bir kitap hazırlanacaktır.

Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik yapılacak olan fizibilite çalışmasında bölge halkı, konu ile ilgilenen özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları projeden doğrudan olumlu etkilenecektir.

Projeden uzun vadede çevre, orman, tarım, hayvancılık, organik tarım, turizm, eğitim, doğa koruma alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ve kuruluşları, özel sektör, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve Gaziantep halkına katkı sağlayacaktır.

Antepkayakekiği Koruma Projesi

Bu proje ile,  Antepkayakekiği’nin dünyada bilindiği tek lokalite olan Dülükbaba ormanı içerisindeki alanın ve bitkilerin koruma altına alınması, bitkinin tohumlarının alınarak çoğaltılması, gen kaynaklarının korunması, habitat özelliklerinin belirlenmesi, bitkinin yetiştiği alanda bitkinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve Botanik Bahçesine introdüksiyonunun yapılması amaçlanmaktadır.