loading

Gaziantep Biyolojik Çeşitlilik Fizibilitesi

  • Anasayfa
  • Blog
  • Gaziantep Biyolojik Çeşitlilik Fizibilitesi
23Nis

Gaziantep’in Biyolojik Çeşitlilik Fizibilitesi Projesi 12/09/2011 tarihinde başlamıştır. Projenin ilimizde yetişen ve yayılış gösteren bitki ve hayvan türlerini içeren biyolojik çeşitliliğin, nadir ve endemik bitkilerin belirlenmesi ve bu türlerin bölge halkına tanıtılması için Biyolojik Çeşitlilik’in belirlenmesine yönelik fizibilite yapılması amaçlanmaktadır.

Projenin özel hedefiyle; Gaziantep’in biyolojik çeşitliliğini oluşturan canlıların (Flora-Fauna) kayıt altına alınması sağlanacak, nesli tehlike altında olan canlıların korunmasına ve yöre halkına biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve ekonomik değeri olan türlerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlanacak, Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği konusunda bir kitap hazırlanacaktır.

Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik yapılacak olan fizibilite çalışmasında bölge halkı, konu ile ilgilenen özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları projeden doğrudan olumlu etkilenecektir.

Projeden uzun vadede çevre, orman, tarım, hayvancılık, organik tarım, turizm, eğitim, doğa koruma alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ve kuruluşları, özel sektör, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve Gaziantep halkına katkı sağlayacaktır.

Kategori: Çevre Projeler