loading

Duyurular

 

 

 

//dogakorumadernegi.org/wp-content/uploads/2021/04/branda.jpg

 

 

 

Projemiz Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edilmiştir.

Proje ile; Şehitkamil ilçesinde toplumun tüm kesimlerini özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuk, genç ve kadınları, çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, çeşitli etkinlikler ile bireylerde çevre bilinci ve kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Şehitkamil ilçesinin daha modern ve temiz bir görünüme kavuşması, vatandaşların çevre bilincinde artış ve farkındalık yaratılması ve bu sayede doğal kaynaklarımızın korunması, enerji tasarrufu, atık miktarında azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, ilçede yaşayanlara çevre bilinci ve temiz çevre kültürü kazandırılması projemizin özel hedefleridir.

Toplumda çevre bilincine sahip, çevre kültürü oturmuş, doğaya Saygılı bireylerin yetişmesi, gençlere yönelik faaliyetler ile çevre konusunda farkındalık yaratılması, daha temiz ve sağlıklı bir  çevre oluşturulması, bölgede yaşayan bireylerde çevreye duyarlılığın artması ile daha temiz, sağlıklı ve modern bir şehir görünümüne kavuşması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek Faaliyetler:

Faaliyet – 1: Çevre Okulu

Gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Çevre Okulu faaliyeti, Şehitkamil ilçesinde bulunan okullarda ayda iki defa gerçekleştirilecektir. Faaliyet, gelişen sanayi ve yoğun göçün etkisiyle artış gösteren hava, su, atık ve gürültü kirliliği konularında öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimlerini içermektedir. Etkinlikte uzmanlar tarafından çeşitli sinevizyon gösterileri ile çevre sorunlarına dikkat çekilecektir. On beş günde bir farklı bir okulda düzenlenmesi öngörülen etkinlikte proje kapsamında oluşturulan çeşitli materyaller öğrencilerle paylaşılacaktır.

Faaliyet – 2: Çevre Bilinci Panoları

Faaliyet kapsamında hava kirliliği, geri dönüşüm, küresel ısınma, biyoçeşitlilik ve atıklar ile ilgili çeşitli bilgi ve fotoğrafları içeren portatif stantlar ile, farklı hedef gruplara ulaşarak, bireylerde çevre bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir.

100 x 200 cm. ölçülerinde, portatif taşınıp kurulabilen, sticker folyo uygulaması mevcut stand uygulamalarının farklı bölgelerde kullanımı amaçlanmaktadır. Hazırlanan stantların; il genelinde birçok okulda (özellikle kenar semtlerde), üniversite, belediyelere ait mahalle evleri, sağlık ocakları, havaalanı, gar, terminal, hayvanat bahçesi vb. halka açık alanlarda 1’er hafta süreyle sergilenmesi öngörülmektedir. Hazırlık aşamalarının ardından tamamlanan sergi stantlarının 6 ay içerisinde ortalama 20 farklı mekanda sergilenmesi ve bu süre zarfında kent nüfusunun yaklaşık % 20'sine ulaşılması amaçlanmaktadır.

Faaliyet – 3: Orman İçi Temizlik Etkinliği

“Orman İçi Temizlik Etkinliği” gruplar halinde düzenlenen eğitici etkinlikler ile özellikle öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 50 kişilik gruplar halinde 4 etkinlik düzenlenmesi öngörülmektedir. Etkinlikte katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen doğa temizliğinin ardından, çevre bilincinin pekiştirilmesine yönelik çeşitli eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet – 4: Çevre Eğitim Seminerleri

Hava kirliliği, geri dönüşüm, küresel ısınma, biyoçeşitlilik, atıklar ve çevresel etkenlerin, temiz bir çevre için yapılması gereken uygulamaların anlatılacağı 4 ayrı seminerde ortalama 2000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Seminerlerde yerel idarelerden, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uzman personellerin konuşmacı olarak katılımları sağlanacaktır.

Faaliyet – 5: Çevre Bilincine Yönelik Broşürler Hazırlanması

Tanıtım broşürleri sergi alanları, okullar ve doğada gerçekleştirilen faaliyetlerde hedef kitle ile paylaşılacak, özellikle okul kütüphanelerinde yerini alacaktır. Çevre ile ilgili çeşitli konularda bilgi ve fotoğrafların yer aldığı hava kirliliği, geri dönüşüm, küresel ısınma, biyoçeşitlilik ve çevresel atık konularında broşüler hazırlanarak hedef gruplar ile paylaşılması öngörülmektedir.

Faaliyet – 6: Çevre Bilincine Yönelik Film Gösterimi

Bu faaliyet kapsamında iki farklı film gösterimi gerçekleştirilecektir.  “Geri Dönüşüm” ve “Doğa Koruma” konularında 20'şer dakikalık filmler ile çevre bilincinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu filmler proje süresince ayda 1 defa farklı okul ve katılımcıların katılımıyla gerçekleştirilecektir.