loading

Çalışmalarımız

 

 

 

https://dogakorumadernegi.org/wp-content/uploads/2021/04/dogakorumadernegi-1200x600.jpg

 

 

 

Doğa Koruma Derneği 10.04.2006 tarihinde Çevre ve Doğa Koruma sektöründe çalışan 7 kişi tarafından kurulmuş ve amacı; Doğa ve doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunmasına doğrudan veya dolaylı eğitim, araştırma, inceleme, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmaktır. Dernek bu amaca ulaşmak için doğa-insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve kültür varlıklarının koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Derneğimiz, birinci yılında iki proje hazırlanmış ve AB hibe fonlarından yararlanmak üzere değerlendirmeye gönderilmiştir. Derneğimiz, dünyada sadece Gaziantep’te yetişen endemik bir bitki türü olan Antepkayakekiği (Satureja aintabensis P.H. Davis) bitkisini koruma projesi hazırlamış ve bu bitkinin yöre halkına tanıtılması ve korunması için kampanya başlatmış, bu kapsamda ilimizde Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili Kurumların katılımı ile bu endemik bitkimizin korunmasına yönelik toplantı düzenlenmiş, endemik bitkilerimizin yöre halkına tanıtılması için broşürler hazırlanmıştır.Bu broşürler, okullarda yapılan eğitim çalışmalarında öğrencilere, öğretmenlere ve halka dağıtılmıştır.

Antepkayakekiği bitkisinin korunması çalışmaları kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilmiş ve 16.11.2006 tarihinde Gaziantep İl Çevre ve Orman müdürlüğünde konuyla ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve bitkinin yaşam alanının korunması gerektiği kararı alınmış ve Çevre ve Orman Bakanlığı görüşüne sunulmuştur.

Endemik bitkilerin tanıtılmasına yönelik değişik tarihlerde Gaziantep’teki İlköğretim Okullarında endemik bitkilerin korunması ve Çevre bilinci kazandırılması konularında seminerler düzenlenmiştir. 02.05 2007 tarihinde Endemik bitkilerin Korunması konulu derneğimiz uzmanlarının katıldığı seminer düzenlenmiştir.

Ayrıca, ilimizde yaşanan Çevre Sorunlarına halkımızın dikkatini çekmek ve yöre halkının bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 5 farklı konuda broşürler hazırlanmış, bir okulda çevre bilinci kazandırılmasına yönelik panel düzenlenmiştir.

Derneğimiz, her yıl kutlanmakta olan 5 Haziran Dünya Çevre günü kutlamalarına katılmış ve bu etkinlikler kapsamında yapılan çevrenin korunması konulu Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmiştir.

Endemik bitkilerin tanıtılmasına yönelik 02/05/2007 tarihinde bir İlköğretim Okulunda endemik bitkilerin korunması ve Çevre bilinci kazandırılması konularında seminerler düzenlenmiştir.

Derneğimiz, “Gençler doğa için eylemde” Atık kağıtların geri kazanımının yaygınlaştırılması projesi hazırlamış ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunmuştur. Sunulan bu proje desteklenmeye değer bulunmuş ve proje kabul edilmiştir.

Derneğimiz tarafından biyolojik çeşitlilik bakımından son derece zengin ve önemli olan sulak alanların korunmasına yönelik çalışma başlatılmış ve bu kapsamda Güney Fırat Havzası- Karkamış Sulak Alanı yönetim planı Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hazırlanmış ve Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmuştur.

İl Dernekler Müdürlüğü tarafında 12 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen e- Dernek Kurumsal Yazılı Projesi eğitim programına katılım sağlanmıştır.

Ayrıca, ilimizde yaşanan Çevre Sorunlarına halkımızın dikkatini çekmek ve yöre halkının bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 5 farklı konuda broşürler hazırlanmış, bir okulda çevre bilinci kazandırılmasına yönelik panel düzenlenmiştir.

Derneğimiz, her yıl kutlanmakta olan 5 Haziran Dünya Çevre günü kutlamalarına katılmış ve bu etkinlikler kapsamında yapılan çevrenin korunması konulu Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmiştir.