• Güneş Enerjisini Tercih Edin
  Güneş Enerjisini Tercih Edin
 • Elektrikli Eşyaları Standby'da Bırakmayın
  Elektrikli Eşyaları Standby'da Bırakmayın
 • Daha Az Tüketin, Dikkatli Seçin
  Daha Az Tüketin, Dikkatli Seçin
 • Kış Ayında Yaz Sıcaklığını Hedeflemeyin
  Kış Ayında Yaz Sıcaklığını Hedeflemeyin
 • Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Edin
  Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Edin
 • Atıkları Ayrıştırın
  Atıkları Ayrıştırın
 • Doğayı Koruyun
  Doğayı Koruyun
 • Hobi Olarak Toprakla İlgilenin
  Hobi Olarak Toprakla İlgilenin
 • Doğayı Keşfedin
  Doğayı Keşfedin
 • Ağaç Dikin
  Ağaç Dikin
 • Türleri Koruyun
  Türleri Koruyun
 • Çöpleri Azaltın
  Çöpleri Azaltın

Öykü Yarışması Şartnamesi

Perşembe, 11 Şubat 2016 12:30 Ergün Özuslu
Yazdır PDF

 

Doğa Koruma Derneği Öykü Yarışması 2016

Katılım Koşulları ve Yarışma Şartnamesi

 

Yarışmanın Amacı:  Doğa Koruma Derneği, Gaziantep merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu öykü yarışması; insanlarda çevre bilinci oluşmasının son düzlüğü olan gençlik çağlarında, gençlerimizi çevre ve doğayı odağına alan duygu, düşünce ve gözlemlerini kullanarak yaratıcı yazma faaliyetine özendirmektir. Çevre bilincinin, gençlerimiz için kuru bir söylem ve ezberlenmiş sloganlardan, yakaya takılan rozetten çıkararak, aktif, detayları düşünülmüş bir zihinsel uğraşa dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

1.      Yarışmaya, Gaziantep ilinde yerleşik tüm lise okullarının, 2015-2016 öğretim yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır. Yarışmanın tüm koşullarına uyulması halinde bu okullarda okuyan yabancı uyruklu öğrenciler de bu yarışmaya katılabilir.

2.      Öykü Yarışmasının teması “Çevre ve Doğa”dır. Bu kapsam altında, “Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi, Çevre kirliliği, Doğal Yaşam Alanlarının Tahribatı, Türlerin Yok Olması, Atıklar, Atık Kirlilikleri, Hava Kirliliği, Tüketim Alışkanlıkları, Küresel Isınma, Su Kaynaklarının Kirlenmesi, Sulak Alanların ve Su Kaynaklarının Azalması, Ekolojik Denge vb.” alt başlıklarına temas edilen öyküler yarışmaya kabul edilecektir.

3.      Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

4.      Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

5.      Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

6.      Öykü Türkçe dilinde yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

7.      Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.

8.      Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, altı (6) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9.      Öykü adı ve öyküyü yazan öğrencinin adı, öykünün başında belirtilmelidir.

10.    Öykünün e-posta yoluyla bir (1) Word belgesi, bir (1) PDF belgesi olarak gönderilmesi yeterlidir. Ayrıca e-posta ekinde, şartname ekinde yer alan başvuru formunun taranmış halinin de bulunması gerekmektedir.

11.    Yarışmaya son başvuru tarihi 29 Nisan 2016’tir.

12.    Katılım koşullarının ekinde başvuru yapan öğrenciye ait bilgi formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin bu forma, adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, okulunun adı, sınıfı, okul adresi ve okula ait telefon numarası, Türkçe/Edebiyat öğretmeninin ismi, öğrencinin velisinin ismi, telefonu, iletişim e-posta adresi bilgileri belirtilmelidir.

13.    Başvuruların şartnameye uygunluğu, Derneğimiz öninceleme kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.

14.    Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler ön elemeden geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen ve mansiyon ödülü alacak öğrencilere ödülleri Gaziantep’de (yer ve salon bilgileri daha sonra duyurulacak) düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. İlk üç derecenin yanı sıra, seçici kurul uygun gördüğü öykülere özel ödüller (mansiyon) verebilir.

15.    Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Doğa Koruma Derneğine geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Doğa Koruma Derneği, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Doğa Koruma Derneği’ne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

16.    Yarışmaya katılan eserler yayınlanmaya değer bulunması ve sponsor temin edilmesi durumunda kitap olarak yayınlanacaktır. Ödül alan eserler ile ödül alamayan ve dikkat çeken öyküler de Gaziantep Doğa Koruma Derneği tarafından hazırlanacak Öykü kitabında yer alabilir.

17.    Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

18.    Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

19.    Yarışmanın ön inceleme üyeleri Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri olacaktır. Seçici Kurul ise konusunda uzman kişilerden oluşturulacak ve kurul üyeleri ileri bir tarihte bildirilecektir.

20.    Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.

21.    Doğa Koruma Derneği’ne son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

21.    Ödül almaya hak kazanan öyküler 20 Mayıs 2016 tarihinde, Derneğimizin web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.

22.    Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.

22.    Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilerden 1.’ye 500 TL, 2.’ye 250 TL, 3.’ye 100 TL, mansiyonlara ise 50’şer TL ödül verilecektir. Derneğimiz tarafından verileceği taahhüt edilen ödüller haricinde sponsor firmalar ve destek olmak isteyen kuruluşlar tarafından da ödüller verilebilecektir.

23.    Yarışmanın ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Gününü içine alan hafta içinde gerçekleştirilecek ve törenin tarihi, yeri ve saati daha sonra yarışmaya katılan tüm katılımcılara, okullarına ve öğretmenlerine bildirilecektir.

24.    Ödül kazanan tüm öğrencilerin, okudukları okulların Müdürlerine, öğrencilerine çevre bilinci aşıladıkları için okulları adına teşekkür plaketi, başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesi verilecektir.

25.    E-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Doğa Koruma Derneği sorumlu değildir.

26.    Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Doğa Koruma Derneği’ne ait aşağıdaki belirtilen telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

27.    Doğa Koruma Derneği, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Yarışmanın Başlangıç tarihi;            26 Şubat 2016

Son Katılım Tarihi:                            29 Nisan 2016

   (Saat 24:00 kadar gelen e-postalar kabul edilir)

Ön İnceleme Tarihi;                          2 Mayıs– 6 Mayıs 2016

  (Format ve katılım şartları açısından)

Seçici Kurul İnceleme Tarihi;          9 Mayıs – 18 Mayıs 2016

Sonuç Açıklanma Tarihi;                 20 Mayıs 2016

Ödül Tarihi;                                       Tarih daha sonra duyurulacaktır.

 

YARIŞMA SEKRETARYASI

 

Adı Soyadı:                 Sinan Tütüncüler ( Dernek Başkanı)

Tel:                               0 533 637 4570

Adres:                          Fatih Mahallesi, 14. Sokak, Ihlamur Sitesi, A Blok, No:2,

  Şehitkâmil / GAZİANTEP

Web Adresi:               http://www.dogakorumadernegi.org/

E-Posta Adresi:          Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Facebook Hesabı;       www.facebook.com/GaziantepDogaKorumaDernegi

Twitter Hesabı;          www.twitter.com/GaziantepDogaKD

Son Güncelleme: Perşembe, 10 Mart 2016 07:19