• Öykü Yarışmamız Başladı
  • Güneş Enerjisini Tercih Edin
    Güneş Enerjisini Tercih Edin
  • Elektrikli Eşyaları Standby'da Bırakmayın
    Elektrikli Eşyaları Standby'da Bırakmayın
  • Daha Az Tüketin, Dikkatli Seçin
    Daha Az Tüketin, Dikkatli Seçin
  • Kış Ayında Yaz Sıcaklığını Hedeflemeyin
    Kış Ayında Yaz Sıcaklığını Hedeflemeyin
  • Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Edin
    Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Edin
  • Atıkları Ayrıştırın
    Atıkları Ayrıştırın
  • Doğayı Koruyun
    Doğayı Koruyun
  • Hobi Olarak Toprakla İlgilenin
    Hobi Olarak Toprakla İlgilenin
  • Doğayı Keşfedin
    Doğayı Keşfedin
  • Ağaç Dikin
    Ağaç Dikin
  • Türleri Koruyun
    Türleri Koruyun
  • Çöpleri Azaltın
    Çöpleri Azaltın

Gaziantep Biyolojik Çeşitlilik Fizibilitesi

biyocesitlilik1Gaziantep'in Biyolojik Çeşitlilik Fizibilitesi Projesi 12/09/2011 tarihinde başlamıştır.

Projenin ilimizde yetişen ve yayılış gösteren bitki ve hayvan türlerini içeren biyolojik çeşitliliğin, nadir ve endemik bitkilerin belirlenmesi ve bu türlerin bölge halkına tanıtılması için Biyolojik Çeşitlilik’in belirlenmesine yönelik fizibilite yapılması amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

Projenin özel hedefiyle; Gaziantep’in biyolojik çeşitliliğini oluşturan canlıların (Flora-Fauna) kayıt altına alınması sağlanacak, nesli tehlike altında olan canlıların korunmasına ve yöre halkına biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve ekonomik değeri olan türlerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlanacak, Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği konusunda bir kitap hazırlanacaktır.

Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik yapılacak olan fizibilite çalışmasında bölge halkı, konu ile ilgilenen özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları projeden doğrudan olumlu etkilenecektir.

Projeden uzun vadede çevre, orman, tarım, hayvancılık, organik tarım, turizm, eğitim, doğa koruma alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ve kuruluşları, özel sektör, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve Gaziantep halkına katkı sağlayacaktır.


 

  • Projeler
  • Çevre
  • Biyoçeşitlilik

  Derneğimiz tarafından, Gaziantep’d...

Doğa ve Çevre Temalı Öykü Yarışması Jüri ...

Derneğimiz tarafından başlatılan “Doğa ve ...

Gençler Doğa İçin Eylemde Projesinin amacı, G...

Türkiye’nin Canı Hibe Programı tam da bu nokt...

Gaziantep'in Biyolojik Çeşitlilik Fizi...

  22 Mart Dünya Su Günü Basın ...

Su canlıların yaşaması için hayati ...

Gaziantep Yöresi Endemik Bitkisi Antepk...

Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği; D...

SULAK ALAN NEDİR? "Türkiye'nin de tara...

Belli bir bölgenin bitki türlerine ver...

Yukarı Mezopotamya ve verimli hilal adi...

Gaziantep’te başlıca buğday, arpa, ...

Online Ziyaretçi

Şu anda 74 konuk çevrimiçi