Gençler Doğa İçin Eylemde

Yazdır

roundcornerGençler Doğa İçin Eylemde Projesinin amacı, Gaziantep Merkez, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki okullardan, konutlardan, işyerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan atık kağıtların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün yaygınlaştırılmasıdır. Projemizin uygulanacağı Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan okullar, konutlar, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında atık kağıtların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması gerçekleştirilecektir. Bu sayede doğal kaynaklarımız korunmasına, enerji tasarrufuna, atık miktarının azalması ile ekonomiye katkı sağlanacak ve gençlerde ve kamuoyunda atık kağıtların ayrı toplanması gerektiği bilinci oluşturulması sağlanmış olacaktır.

Projenin gerçekleştirilmesi için, öncelikle atık kağıt toplama projesi Gaziantep halkına duyurulacak, bunun için afiş, broşür bastırılacak, web sitesi hazırlanacak, reklam ve ilan verilerek tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda, belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, üniversitenin bölümlerine, alışveriş merkezleri ve iş yerlerine atık kağıt toplama kutusu ve poşetler yaptırılarak dağıtılacaktır.

Bu faaliyetler gerçekleştirilirken gönüllü gençler ve dernek üyelerimiz aktif olarak görev alacaklardır. Ayrıca, halkın ve gençlerin atık kâğıtların geri kazanımı konusunda seminer, atölye, çalışmaları ve sergiler düzenlenecek böylece bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

Proje sonucunda, ham maddesi ağaç olan kağıt ve karton atıklarının toplanarak geri kazanılmasıyla, doğal kaynaklarımız korunacak, atık kağıtların oluşturmuş olduğu çevre kirliliği azaltılmış olacak, vatandaşlarda ve gençlerde çevre bilinci sağlanacak, böylece temiz toplum, temiz çevre sağlanmış olacaktır.

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Gaziantep Merkez, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki okullardan, konutlardan, işyerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan atık kağıtların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün yaygınlaştırılmasıdır.

Projemizin uygulanacağı Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan okullar, konutlar, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında atık kağıtların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması gerçekleştirilecektir. Bu sayede doğal kaynaklarımız korunmasına, enerji tasarrufuna, atık miktarının azalması ile ekonomiye katkı sağlanacak ve gençlerde ve kamuoyunda atık kağıtların ayrı toplanması gerektiği bilinci oluşturulması sağlanmış olacaktır.

roundcornerPROJENİN ÖNEMİ

Şehitkamil ve Şahinbey bölgelerinde atık kağıtların kaynağında ayrı toplanması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamakla beraber atık kağıtlar diğer evsel nitelikli atıklarla bir arada atılarak geri kazanılmadan yok edilmektedir ve atık kağıtların geri kazanılabilir niteliği yok olmaktadır.

Özellikle üniversitelerde ve yüksek okullarda tüketilen kağıtların miktarı ve kalitesi fevkalade yüksektir. Okullarda tüketilen kağıtlar ofis kağıdı kalitesindedir. Okullarda kullanılmış kağıtların ayrı toplanması ve mevcut kağıtların verimli kullanılması ile çocuklarda bir alışkanlık sağlaması açısından da önemlidir. Kullanılmış kağıtların oluştuğu en önemli merkezler; işyerleri (hastaneler, oteller, bankalar, turizm şirketleri) ofisler, mühendislik büroları, resmi ve özel kurumlar, fotokopi çekim yerleridir.  Bu işyerlerinde genelde aynı kalitede kağıt kullanılmaktadırlar. Bu merkezlerde oluşan kağıtlar genelde kalitelidir. Marketler, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, ilaç fabrikaları ve ticaret merkezlerinde karton ve karton kutu türü atık kağıtlar da oluşmaktadır.

Hızlı nüfus artışı, konforlu hayat şartlarının gelişmesi, şehirleşme, okuma alışkanlığının artması, matbaacılığın ve ambalajlama sanayisinin gelişmesi ile kağıt-karton tüketimide gün geçtikçe artmaktadır. Kağıt tüketiminin en fazla olduğu alanlar ofislerdir. Özellikle resmi ve özel kurum ofisleri, bankalar, otel ofisleri, mühendislik büroları, basın merkezleri ve okullarda çok kağıt tüketilmektedir. Bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı ortalama 0,7 kg/gün’dür. Finans merkezleri ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt miktarı ise 0,9 kg/gün’dür. Bu tür merkezlerde kullanılan kağıtlar kaliteli kağıtlardır. Ofislerde tüketilen kağıtların özellikle geri kazanılıp tekrar kağıt üretilmesinde kullanılması çok önemlidir.

Türkiye’de kağıt-karton tüketimi 1999 yılında 2.213.973 ton/yıl’dır. Türkiye’de tüketilen kağıtların yaklaşık yarısı ithal edilmekte, bunun içinde yılda ortalama 700-750 milyon dolar harcanmaktadır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü “Geri Kazanım”olarak adlandırılır.

Geri dönüşümün uygulama aşamaları; tekrar kullanılabilir ambalaj atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi, uygun araçlarla ayrı olarak toplanması, ayırma tesislerinde cinslerine göre sınıflandırılması ve bunların geri dönüşüm işletmelerine gönderilmesi şeklinde olmaktadır. Bir ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman; 17 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesi, 36 ton sera gazı CO2 atmosfere atılması, 4100 kWh elektrik enerjisinin israf edilmesi, 267 kg kirletici gazın atmosfere atılması, 1750 litre fuel-oilin israf edilmesi, 3-4 m3 depolama alanı tasarruf edilmesi, 85 m2 ormanlık alanın tahrip edilmesi, 38,8 ton suyun israf edilmesi önlenir.

Projemizin uygulanacağı Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan okullar, konutlar, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında atık kağıtların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması gerçekleştirilecektir. Bu sayede doğal kaynaklarımız korunması, enerji tasarrufu, atık miktarının azalması ve ekonomiye katkı sağlanacaktır.

ETKİNLİK PLANI

Projemizin uygulanmasında okullar, konutlar,işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarına atık kağıtların biriktirilmesi amacıyla poşet dağıtılacaktır. Poşet dağıtılan yerlerden haftada bir gün veya on beş günde bir atık kağıtlar araçla alınarak geçici depolama alanına götürülecektir.

Projenin gerçekleştirilmesi için, öncelikle atık kağıt toplama projesi duyurulacak, bunun için afiş, broşür bastırılacak, web sitesi hazırlanacak, reklam ve ilan verilerek tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda, belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, üniversitenin bölümlerine, alışveriş merkezleri ve iş yerlerine atık kağıt toplama kutusu ve torbası yaptırılarak dağıtılacaktır.

Uygulama Takvimi:

1-Kampanya hazırlığı: Projenin birinci ayýnda yoğun olarak Projenin tanıtımı yapılacak ve proje süresince  duyuru ve tanıtım faaliyetlerine  devam edilecektir.

2-Atık Kağıt Toplama Kutularının ve Poşetlerin Yerleştirilmesi: Atık kağıt toplama kutuları hazırlatılarak, atık kağıtların yoğun olarak oluþtuğu yerlere yerleştirilecek.

3-Atık Kağıtların Toplanması: Projenin duyurulması ve tanıtılmasına mütakip atık kağıt toplama kutularının dağıtıldığı yerlerden haftada 1 defa olmak üzere atık kağıtlar toplanacaktır. Bu uygulama proje süresi boyunca devam edecektir.

4- Atık Kağıtların Geri Dönüşümünün Sağlanması: Proje kapsamýnda toplanan atık kağıtlar depolandıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderilerek geri dönüşümü sağlanacaktır.

FAALİYETLERİMİZ

14 Haziran 2008 günü Orman İçi Temizlik Faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Orman İçi Temizlik Faaliyetine Dernek üyelerimiz, proje sorumlumuz, gençler, ev hanımları katılım sağlamışlardır. Orman İçi temizlik Faaliyeti için Dülükbaba Mesire alanında Derneğin sağlamış olduğu kumanyalar ile kahvaltı yapılmış, kahvaltıdan sonra proje ekibi tarafından katılımcılara Gençler Doğa İçin Eylemde projesi ve geri kazanım konularında bilgi verilmiş ve derneğimiz tarafından yaptırılan şapka, kalem ve broşürler dağıtılmıştır.


10 Haziran 2008 günü, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Salonunda 5 Haziran Çevre Haftası Münasebetiyle, Derneğimiz tarafından Çevre ve Doğa Koruma konulu bir panel düzenlenmiştir. Bu panele Konuşmacı olarak Derneğimiz Halkla İlişkiler Sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Sezin ÇALIK ÇEPE, İl Müftülüğünden İmran KILIÇ, Nuh KORKMAZ katılım sağlamışlardır. Panel başlangıcında Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ergün ÖZUSLU Gençler Doğa İçin Eylemde projesini tanıtmıştır. Panelde Sezin ÇALIK ÇEPE tarafından Çevre ve Doğa Koruma isimli sunum yapılmıştır.